User Tools

Site Tools


home2846

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2846 [2018/12/18 08:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ CDP ở Virginia, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chatmoss </b> là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) tại Quận Henry, Virginia, Hoa Kỳ. Dân số là 1.698 trong cuộc điều tra dân số năm 2010, giảm nhẹ so với 1.742 được báo cáo năm 2000. Đây là một phần của Khu vực thống kê Micropolitan Martinsville. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Blind_evangelist_and_assistant.jpg/​200px-Blind_evangelist_and_assistant.jpg"​ width="​200"​ height="​287"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Blind_evangelist_and_assistant.jpg/​300px-Blind_evangelist_and_assistant.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​ab/​Blind_evangelist_and_assistant.jpg 2x" data-file-width="​348"​ data-file-height="​500"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Nhà truyền giáo và trợ lý mù hành trình mù, Chatmoss, c. 1898 </​div></​div></​div>​ <p> Chatmoss lấy tên từ 2.700 mẫu Anh (11 km <sup> 2 </​sup>​) đồn điền gia đình Hairston trên trang web, sau đó được sáp nhập vào một tòa nhà câu lạc bộ đồng quê lớn hơn trên trang web. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ The Hairston gia đình sở hữu nhiều đồn điền rải rác khắp miền Nam, bao gồm các đồn điền ở Bắc Carolina, Tennessee, Mississippi và Virginia. Các đồn điền Henry County của gia đình bao gồm vẫn còn Beaver Creek Plantation và Hordsville, cũng như các đồn điền tại Marrowbone, Magna Vista, Leatherwood,​ Camp Branch và Shawnee, không còn tồn tại. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Tài sản Chatmoss thuộc sở hữu lâu dài của Harden Hairston, người đã thừa kế nó, nhưng sau đó nó đã được một hậu duệ bán cho các nhà phát triển của câu lạc bộ đồng quê trên trang này. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chatmoss nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 36 ° 40′47 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 79 ° 48′20 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 36.67972 ° N 79.80556 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 36.67972; -79,80556 [19659017] (36,679666, -79,​805641). [19659018] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, các CDP có tổng diện tích 5,4 dặm vuông (13,9 km²), trong đó, 5,3 dặm vuông (13,9 km²) của nó là đất và 0,04 dặm vuông (0,1 km²) của nó (0,37%) là nước. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ năm 2000, có 1.742 người, 678 hộ gia đình và 549 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 325,4 người trên mỗi dặm vuông (125,7 / km²). Có 715 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 133,6 / dặm vuông (51,6 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 80,31% da trắng, 15,67% người Mỹ gốc Phi, 0,17% người Mỹ bản địa, 1,78% người châu Á, 1,15% từ các chủng tộc khác và 0,92% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 6,08% dân số. </​p><​p>​ Có 678 hộ gia đình trong đó 32,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 72,6% là vợ chồng sống chung, 5,8% có chủ hộ là nữ không có chồng và 18,9% không có gia đình. 17,1% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,57 và quy mô gia đình trung bình là 2,88. </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 22,8% dưới 18 tuổi, 5,3% từ 18 đến 24, 25,0% từ 25 đến 44, 33,6% từ 45 đến 64 và 13,3% là 65 tuổi tuổi trở lên. Tuổi trung vị là 43 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 94,4 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 93,8 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 58.929 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 67.431 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 46,146 so với $ 27,031 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là 36.777 đô la. Khoảng 2,3% gia đình và 2,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 1,8% những người dưới 18 tuổi và 5,1% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatmoss%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng Hoa Kỳ về Tên Địa lý&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatmoss%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Chatmoss kỷ niệm nửa thế kỷ phát triển câu lạc bộ, thể thao, tình bạn, The Martinsville Bulletin, 16 tháng 11 năm 2008 </​span>​ </li> <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Quận Henry, Thomas D. Perry, Nhà xuất bản Arcadia, 2009 <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 980-0-7385-6704-4 </​span>​ </li> <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử của các hạt Patrick và Henry, Virginia, Virginia G. Pedigo, Lewis Gravely Pedigo, Công ty xuất bản phả hệ, 1977 <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 976-0-8063-8010-0 </​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatmoss%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> </​ol></​div></​div> ​  <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1331 Cached time: 20181212042351 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.424 seconds Real time usage: 0.578 seconds Preprocessor visited node count: 4057/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 44725/​2097152 bytes Template argument size: 6828/​2097152 bytes Highest expansion depth: 23/40 Expensive parser function count: 1/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 13117/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.177/​10.000 seconds Lua memory usage: 5.04 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 536.415 ​     1 -total ​ 60.27% ​ 323.276 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 33.15% ​ 177.827 ​     1 Template:​Infobox ​ 26.08% ​ 139.921 ​     1 Template:​Reflist ​ 17.27% ​  ​92.613 ​     3 Template:​Cite_web ​ 11.58% ​  ​62.128 ​     1 Template:​Short_description ​  ​7.14% ​  ​38.295 ​     2 Template:​Coord ​  ​6.50% ​  ​34.843 ​     2 Template:​ISBN ​  ​6.29% ​  ​33.723 ​     1 Template:​Convert ​  ​4.22% ​  ​22.610 ​     1 Template:​Pagetype --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​137642-0!canonical and timestamp 20181212042350 and revision id 855932904 ​ --> </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Khung trần thạch cao nổi Topline 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Trần thạch cao</​strong>​ giờ đây không còn xa lạ với các công trình tại việt nam nữa. Nó mang lại vẻ đẹp khá đa dạng muôn vẻ cho công trình: Từ cổ điển trầm tư hay năng động hiện đại. Có 2 loại <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​trần thạch cao</​strong></​span>​ chính là trần chìm và trần nổi. Trần thạch cao nổi hiểu đơn giản mẫu trần mà khi lắp các tấm thạch cao xong thì ta vẫn thấy được khung xương thạch cao của trần. Hôm nay Vietnamarch xin giới thiệu mẫu <​strong>​khung trần thạch cao nổi Topline</​strong>​ nằm trong phân khúc tầm trung nhé.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm:​ <​span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​Khung trần thạch cao nổi SmartLine ( Rãnh đen )</​strong></​span></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1Thong_tin_quy_cach_va_phoi_canh_khung_tran_noi_Topline"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1.Thông tin quy cách và phối cảnh khung trần nổi Topline</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Trong mức giá tầm trung của Công ty Vĩnh Tường về các loại khung <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​trần thạch cao</​strong></​span>​ nổi thì khung <​strong>​trần nổi Topline</​strong>​ là sự lựa chọn số một. Được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại đẳng cấp quốc tế đảm bảo các yêu cầu chất lượng quốc tế khắt khe nhất, khung xương thạch cao Topline sẽ làm hài lòng mọi người dùng. Sản phẩm được tin dùng tại khá nhiều các công trình nổi tiếng tại việt nam như:Ree Tower (Tp.HCM), Keangnam (Hà Nội),​ Kumho (Tp.HCM)….</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​11_Quy_cach_san_pham"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1.1 Quy cách sản phẩm</​span></​span></​h4><​ul style="​text-align:​ justify;"><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thanh chính VT3660PT có độ dài 3657,​5±0,​5mm và VT3600PT có độ dài 3600±0,​5mm dày 0,​29-0,​31.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thanh phụ VT1220PT có độ dài 1218±0,2mm và VT1200PT có độ dài 1198±0,​2mm;​ VT610PT có độ dài 608,​5±0,​1mm và VT600PT có độ dài 598±0,1mm dày 0,​29-0,​31.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thanh viền tường VT20/22 có độ dài 3600±3 dày 0,4-0,42mm và các phụ kiện đi kèm như: ty dây, pát 2 lỗ, vít hoặc đinh thép, tăng dơ, tắc kê thép.</​span></​li></​ul><​div id="​attachment_15703"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15703"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-noi-topline/​khung-tran-noi-topline00001/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00001.jpg"​ data-orig-size="​920,​830"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-noi-Topline00001"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00001.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00001.jpg"​ class="​wp-image-15703 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao nổi Topline-01"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00001.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao nổi Topline-01"​ width="​920"​ height="​830"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khung trần thạch cao nổi Topline-01</​span></​p></​div><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​12_Phoi_canh_khung_tran_thach_cao_noi_Topline"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1.2 Phối cảnh khung trần thạch cao nổi Topline</​span></​span></​h4><​div id="​attachment_15706"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15706"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-noi-topline/​khung-tran-noi-topline00004/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00004.jpg"​ data-orig-size="​920,​607"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-noi-Topline00004"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00004.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00004.jpg"​ class="​wp-image-15706 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao nổi Topline-02"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00004.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao nổi Topline-02"​ width="​920"​ height="​607"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00004.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00004-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khung trần thạch cao nổi Topline-02</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Uu_diem_va_ung_dung_vao_cong_trinh_cua_khung_tran_noi_Topline"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Ưu điểm và ứng dụng vào công trình của khung trần nổi Topline</​span></​span></​h2><​ul style="​text-align:​ justify;"><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Topline là dòng sản phẩm phổ thông và thông dụng nhất trong các dòng <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​khung xương thạch cao Vĩnh Tường</​strong></​span>​ đang bán trên thị trường. Ưu điểm của Topline chính là dễ lắp đặt và sửa chữa nếu chỉ hỏng 1 phần trần, hơn nữa sẽ rất thuận tiện để giấu và sửa chữa những đường dây điện đi trên trần. Phần trần chia nhỏ không gian khiến cho những không gian rộng có chiều sâu hơn, hơn nữa chất lượng và giá cả của Top line hoàn toàn phù hợp với văn phòng tầm trung.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Là mẫu khung trần thạch cao tầm trung của công ty nên sản phẩm được các chủ đầu tư tầm trung rất tin dùng. Sử dụng <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​khung xương thạch cao</​strong></​span>​ Topline mang lại hiệu quả về kinh tế và cả hiệu quả về tiến độ thi công- 1 yếu tố rất được các chủ thầu xây dựng quan tâm. Những không gian thích hợp với khung <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​trần thạch cao</​strong></​span>​ topline là : Trường học, Siêu thị, Văn phòng, Công ty lớn, Bệnh viện….</​span></​li></​ul><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3Hinh_anh_cong_trinh_sau_khi_thi_cong_xong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3.Hình ảnh công trình sau khi thi công xong</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thời gian qua đội ngũ thiết kế thi công trần thạch cao của Vietnamarch đã thực hiện nhiều các dự án trần thạch cao tại <​strong>​Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc,</​strong>​ …và rất nhiều các tỉnh thành khác trên toàn quốc, và sản phẩm khung trần thạch cao nổi Topline luôn là sản phẩm hàng đầu mà chúng tôi lựa chọn để sử dụng cho khách hàng cũng như được khách hàng đánh giá cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo một số hình ảnh thi công thực. </​span></​p><​div id="​attachment_15705"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15705"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-noi-topline/​khung-tran-noi-topline00003/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00003.jpg"​ data-orig-size="​920,​681"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-noi-Topline00003"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00003.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00003.jpg"​ class="​wp-image-15705 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao nổi Topline-03"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00003.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao nổi Topline-03"​ width="​920"​ height="​681"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khung trần thạch cao nổi Topline-03</​span></​p></​div><​div id="​attachment_15704"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15704"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-noi-topline/​khung-tran-noi-topline00002/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00002.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-noi-Topline00002"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00002.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00002.jpg"​ class="​wp-image-15704 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao nổi Topline-04"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00002.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao nổi Topline-04"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00002.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00002-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-noi-Topline00002-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khung trần thạch cao nổi Topline-04</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4Muon_thiet_ke_thi_cong_mau_tran_thach_cao_tren_thi_lien_he_dau"><​span id="​4Muon_thiet_ke_thi_cong_mau_tran_thach_cao_tren_thi_lien_he_dau"​ style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span id="​4Mua_san_pham_nay_o_dau"><​span id="​4Lien_he_ngay_voi_chung_toi">​4.Muốn thiết kế thi công mẫu trần thạch cao trên thì liên hệ đâu?</​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch chuyên thiết kế và thi công, phân phối vật tư trần thạch cao đến các tỉnh thành trên toàn quốc gồm:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Miền Bắc</​strong>​ : Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang,Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình,​ Bắc Kạn,​ Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Miền Trung</​strong>:​ Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Miền nam</​strong>:​ Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,​Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Đồng Nai</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để tham khảo chi tiết cụ thể cũng như giải đáp mọi thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0904.183.097</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tác giả : Anh Tuấn</​span></​strong></​p><​p><​span class="​embed-youtube"​ style="​text-align:​center;​ display: block;"><​iframe class="​youtube-player"​ type="​text/​html"​ width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​Q9-7w_RnOXY?​version=3&​amp;​rel=1&​amp;​fs=1&​amp;​autohide=2&​amp;​showsearch=0&​amp;​showinfo=1&​amp;​iv_load_policy=1&​amp;​wmode=transparent"​ allowfullscreen="​true"​ style="​border:​0;"></​iframe></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​194</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​   (function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Khung trần thạch cao nổi Topline
home2846.txt · Last modified: 2018/12/18 08:03 (external edit)