User Tools

Site Tools


bellasf1195

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1195 [2018/12/18 08:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​dl><​dd><​i>​ Đối với thị trấn, xem Thị trấn Hopewell, Hạt Marshall, Illinois. </​i></​dd></​dl><​p>​ Ngôi làng ở Illinois, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Hopewell </b> là một ngôi làng ở Quận Marshall, Illinois, Hoa Kỳ. Dân số là 410 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010, tăng từ 396 vào năm 2000. Đây là một phần của Khu vực thống kê đô thị Peoria, Illinois. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​floatright"><​img alt=" Vị trí của Hopewell, Illinois " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​f/​fd/​ILMap-doton-Hopewell.PNG"​ width="​167"​ height="​300"​ data-file-width="​167"​ data-file-height="​300"/></​div> ​ <p> Hopewell nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 59′2 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 89 ° 27′25 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40,98389 ° N 89,45694 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,98389; -89,45694 [19659013] (40,983848, -89,​456829). [19659014] Theo điều tra dân số năm 2010, Hopewell có tổng diện tích là 1,14 dặm vuông (2,95 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659015] Nhân khẩu học [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 343 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 396 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 415 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,2% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ năm 2000, có 396 người, 140 hộ gia đình và 123 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 352.0 người trên mỗi dặm vuông (135,3 / km²). Có 142 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 126,2 mỗi dặm vuông (48,5 / km²). Thành phần chủng tộc của ngôi làng là 93,74% da trắng, 5,76% người Mỹ gốc Phi, 0,25% người châu Á và 0,25% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,01% dân số.  </​p><​p>​ Có 140 hộ gia đình trong đó 34,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 82,9% là vợ chồng sống chung, 2,9% có chủ hộ là nữ không có chồng và 12,1% không có gia đình. 9,3% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và không có ai sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,83 và quy mô gia đình trung bình là 2,99.  </​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 24,7% dưới 18 tuổi, 6,1% từ 18 đến 24, 26,8% từ 25 đến 44, 36,4% từ 45 đến 64 và 6,1% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 41 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 99,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 101,4 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 63.250 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 71.250 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 48,250 so với $ 24,375 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của làng là 25.143 đô la. Không có người dân hoặc gia đình nào ở dưới mức nghèo khổ. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Cultural_references">​ Tài liệu tham khảo văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hopewell không phải là địa điểm được sử dụng bởi tác giả Terry Brooks trong tiểu thuyết giả tưởng của mình <i> Chạy với quỷ </i>. Hopewell thực sự dựa trên quê hương của anh ta ở Sterling, Illinois. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hopewell không được thành lập cho đến cuối những năm 1970. Vì vậy, thông tin này là sai.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1326 ​ Cached time: 20181212042507 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.480 seconds ​ Real time usage: 0.611 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4085/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 57341/​2097152 bytes  Template argument size: 8541/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 22/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 15649/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.237/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.28 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 543.672 1 -total ​  ​64.16% 348.832 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​37.53% 204.060 1 Template:​Infobox ​  ​19.93% 108.348 6 Template:​Cite_web ​  ​12.90% 70.131 1 Template:​Short_description ​  7.38% 40.123 2 Template:​Coord ​  5.63% 30.611 1 Template:​Pagetype ​  5.60% 30.459 1 Template:​Convert ​  4.07% 22.102 1 Template:​US_Census_population ​  3.78% 20.548 1 Template:​Marshall_County,​_Illinois ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​111620-0!canonical and timestamp 20181212042506 and revision id 839948868 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Kiểm tra chất lượng của da ghế sofa để đánh giá thật hay giả 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​strong>​Ghế sofa da thật</​strong>​ với những ưu điểm tuyệt vời như dễ dàng vệ sinh, dễ dàng kết hợp với các món đồ nội thất cũng như mang đến độ chắc chắn nhất định nên chúng được xem là đồ dùng được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất trong thời gian qua.  <img class="​aligncenter size-full wp-image-1425"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​05/​kiem-tra-chat-luong-cua-da-ghe-sofa-de-danh-gia-hay-gia.-1.jpg"​ alt=" width="​1911"​ height="​1288"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Nên chú ý đến chất lượng da trước khi mua</​em></​p> ​ Mặc dù là chất liệu truyền thống nhưng da thật được nhiều người yêu thích. Được làm từ những loại da động vật chủ yếu như bò hoặc trâu nên chúng rât thân thiện với môi trường, sức khỏe con người và có độ đàn hồi, êm ái nhất định mang đến cho bạn cảm giác ấn tượng nhất. Vì thế nếu gia đình bạn đang có nhu cầu lựa chọn sản phẩm <​strong>​ghế sofa</​strong>​ gia đình thì có lẽ đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. ​ Tuy nhiên thực tế hiện nay trên thị trường ngoài những sản phẩm có chất lượng thật còn có những sản phẩm có những đồ dùng được làm giả, đánh lừa người tiêu dùng. Điều quan trọng nhất bạn nên làm đó chính là phân biệt thật giả với nhau để có thể sở hữu món đồ chất lượng thật tuyệt vời nhất. Trong bài viết này chúng tôi xin đưa ra một vài điểm để bạn có thể phân biệt ghế sofa với chất lượng thật giả khác nhau.  Phần da sofa bạn có thể nhìn trực tiếp nhưng không có nghĩa là bạn có thể đánh giá được chất lượng của da chuẩn xác. Bên cạnh đó công nghệ sản xuất da thuộc đang rất phát triển do đó lại càng khó hơn trong việc phân biệt do chúng khá giống nhau. Vì thế bạn cũng có thể xem một số thông tin dưới đây để dễ dàng hơn trong việc phân biệt chất lượng sản phẩm ghế sofa trong gia đình mình. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-1424"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​05/​kiem-tra-chat-luong-cua-da-ghe-sofa-de-danh-gia-hay-gia.-2.jpg"​ alt=" width="​1008"​ height="​567"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Có nhiều cách để phân biệt ghế sofa da</​em></​p> ​ - Để có thể chắc chắn về chất lượng sản phẩm điều đầu tiên bạn có thể làm đó chính là tìm đến những cơ sở bán hàng có uy tín nhất. Đồng thời nên hỏi nhân viên tư vấn sản phẩm sofa được làm từ chất liệu da gì cũng như độ dày của sản phẩm. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm chuyện toàn bộ bề mặt sofa được làm từ một loại da hay kết hợp từ nhiều loại khác nhau?  - Bạn hoàn toàn có thể đề nghị nhân viên cung cấp mẫu da để bạn có thể kiểm tra mặt trong cũng như mặt ngoài và so sánh trực tiếp mẫu da trên sản phẩm và mẫu da trưng bày. Điều này để chắc chắn rằng ghế được làm từ da động vật thật. Đồng thời nhìn kỹ bề mặt của chúng, chúng sẽ có hệ thống lỗ nhỏ li ti bởi da động vật có lỗ chân lông. Đây cũng là cách để phân biệt chất lượng ghế. ​ - Đồng thời vì da thật có độ đàn hồi rất tốt nên chỉ cần thử dùng móng tay bấm nhẹ da ở nhiều vị trí khác nhau nếu da chúng trở lại trạng thái bình thường luôn thì đó chính là da thật. Hãy sờ và cảm nhận đồ mềm mại của lớp da trên <​strong>​sofa</​strong>​ so với lớp da mẫu. 
 +Kiểm tra chất lượng của da ghế sofa để đánh giá thật hay giả
bellasf1195.txt · Last modified: 2018/12/18 08:03 (external edit)